Goethita/Goethite (Bezas)

Nom: Goethita
Formula: FeO(OH) 
Trobada a: Bezas, Terol, Aragó, Espanya

Data de la foto: 22 de gener de 2012

Mida: 7cm x 6cm

Nombre: Goethita
Formula: 
FeO(OH) 
Encontrada en:
 Bezas, Teruel, Aragón, España
Fecha de la foto: 22 de enero del 2012
Tamaño:  7cm x 6cm  

Name: Goethite
Chemical Formul: 
FeO(OH) 
Found in: Bezas
, Teruel, Aragón, Spain
Photo date: 22nd, Janary of 2012
Size: 7cm x 6cm

0 comments:

Post a Comment

 
"Land of Photos" is a blog of Màrius Asensi Jordà. Powered by Blogger.