Limonita/Limonite (Barcelona)

Nom: Limonita
Formula: FeO(OH) · nH2O
Trobada a: Montjuic, Bacelona, Catalunya, Espanya

Data de la foto: 22 de gener de 2012

Mida: 7cm x 3cm

Nombre: Limonita
Formula: 
FeO(OH) · nH2O  
Encontrada en:
 Montjuic, Bacelona, Catalunya , España
Fecha de la foto: 22 de enero del 2012
Tamaño: 7cm x 3cm  

Name: Limonite
Chemical Formul:
FeO(OH) · nH2O 
Found in: 
Montjuic, Bacelona, Catalunya , Spain
Photo date: 22nd, Janary of 2012
Size: 7cm x 3cm

0 comments:

Post a Comment

 
"Land of Photos" is a blog of Màrius Asensi Jordà. Powered by Blogger.