Hematites pseudomórfica de marcasita/Hematite pseudomorph after marcasite (Cantabria, España)

Nom: Hematites pseudomorfica de marcassita
Fórmula: Fe2O3 (Hematites) FeS2 (Marcassita)
Trobat a: Cantera Verdenueva-Camargo, Cantàbria, Espanya.
Cristall més gran: 6cm x 5cm 

Nombre:
 Hematies pseudómorfica de marcasita 
Fórmula: Fe2O3 (Hematites) FeS2 (Marcasita)
Encontrada en: Cantera Verdenueva-Camargo, Cantabria, España.
Cristal más grande: 6cm x 5cm  

Name: Hematite pseudomorph after marcasite
Chemical Formul:
Fe2O3 (Hematite) FeS2 (Marcasite)  
Found in: Cantera Verdenueva-Camargo, Cantabria, Spain.
The biggest cristal: 6cm x 5cm

0 comments:

Post a Comment

 
"Land of Photos" is a blog of Màrius Asensi Jordà. Powered by Blogger.