Galenas Verdes de Mina Nieves - MINDIG.ORG


[CATALÀ] Les Galenes verdes de Mina Nieves.
El grup de treball MINDIG treu a la llum un nou article de mineralogia, després de la publicació d'anteriors treballs sobre El Jaciment de Zinc de Mercadal o el Descobriment de les Fluorites a Gran Canària, ara li ha tocat el torn a una curiosa simbiosi mineral, les galenes recobertes de piromorfita a la Mina Nieves, de Cantàbria.

Es tracta aquest del tercer article d'aquest jove grup de treball, format per afeccionats a la mineralogia orientada al col·leccionisme, el fruit d'un esforç comú i desinteressat per mostrar aquelles troballes i jaciments poc coneguts pel gran públic. Una vegada més es presenta l'article en sis llengües, sent el treball en castellà el que s'edita il·lustrat amb abundants imatges, mentre que la resta (Català, Basc, Gallec, Francès i Anglès) no té il·lustracions. És seguint l'estructura utilitzada pels altres escrits, que només conté imatges l'edició en castellà.

L'article s'ofereix en dues parts ben diferenciades una primera on s'explica la geologia, història, geografia i mineralogia del jaciment, i una segona on es relata la destacada troballa de galena que ha fet “simbiosi” amb piromorfita que ha estat la causa d'escriure-ho i publicar-ho. Imperdibles les imatges del fotògraf català José Antonio Soldevilla, un dels més importants a Espanya en aquest camp, el qual ha sabut reflectir a la perfecció el color i textura d'aquesta simbiosi mineral.

Esperem que en el futur aquest grup de treball segueixi publicant articles tan interessants i troballes tan destacades.
(Enllaç al logo o al final de l'entrada)

[CASTELLANO] Las Galenas verdes de Mina Nieves. 
El grupo de trabajo MINDIG saca a la luz un nuevo artículo de mineralogía, tras la publicación de anteriores trabajos sobre el Coto Minero de Mercadal o el descubrimiento de las Fluoritas en Gran Canaria, ahora le ha tocado el turno a una curiosa simbiosis mineral, las galenas recubiertas de piromorfita de la Mina Nieves, en Cantabria.

Se trata este del tercer artículo de este joven grupo de trabajo, formado por aficionados a la mineralogía orientada al coleccionismo, el fruto de un esfuerzo común y desinteresado por mostrar aquellos hallazgos y yacimientos poco conocidos por el gran público. Una vez más se presenta el artículo en seis lenguas, siendo el trabajo en castellano el que se edita ilustrado con abundantes imágenes, mientras que el resto (Catalán, Euskera, Gallego, Francés e Inglés) se editan en modo “solo texto”.

El artículo que se ofrece para su lectura presenta dos partes bien diferenciadas, una primera donde se explica la geología, historia, geografía y mineralogía del yacimiento, y una segunda donde se relata el destacado hallazgo que ha sido la causa de escribirlo y publicarlo. Imperdibles las imágenes del fotógrafo catalán José Antonio Soldevilla, uno de los más importantes fotógrafos de minerales de toda España, el cual ha sabido reflejar a la perfección el color y textura de esta simbiosis mineral.

Esperamos que en el futuro este grupo de trabajo siga publicando artículos tan interesantes y hallazgos tan destacados.
(Enlace en el logo o al final del post).

Enllaç de la web/Enlace de la web: http://www.mindig.org/
*A la secció de "Trabajos de investigación" trobareu l'article.
*A la sección de "Trabajos de investigación" encontrareis el articulo.

(Imatges del treball i logo de MINDIG.ORG)
(Imagenes del trabajo y logo de MINDIG.ORG)
 


0 comments:

Post a Comment

 
"Land of Photos" is a blog of Màrius Asensi Jordà. Powered by Blogger.