Olivenita/Olivenite (Molvizar, Granada)

Nom: Olivenita
Fórmula: Cu2(AsO4)(OH)
Trobada a: 
Molvizar, Província de Granada, Andalusia, Espanya
Cristall més gran: 0,5mm 

Nombre
Olivenita
Fórmula:
 
Cu2(AsO4)(OH) 
Encontrada en: 
Molvizar, Provincia de Granada, Andalucía, España
Cristal más grande: 0,5mm

Name: Olivenite
Chemical Formul:
 
Cu2(AsO4)(OH) 
Found in: 
Molvizar, Province of Granada, Andalucía, Spain
The biggest cristal: 0,5mm

0 comments:

Post a Comment

 
"Land of Photos" is a blog of Màrius Asensi Jordà. Powered by Blogger.