Malaquita/Malachite (Lleida, Catalunya)

Nom: Malaquita
Fórmula: Cu2[(OH)2 (CO3)] 
Trobada a: Lleida
, Catalunya, Espanya
Data de la foto: 7 d'abril del 2012
Mida: 
1mm

Nombre
Malaquita
Fórmula:
 Cu2[(OH)2 (CO3)]
Encontrada en: 
Lleida, Catalunya, España
Fecha de la foto: 7 de abril del 2012

Tamaño: 1mm

Name: Malachite
Chemical Formul:
 Cu2[(OH)2 (CO3)]
Found in: 
Lleida, Catalunya, Spain

Photo date: 7th of April 2011
Size: 1mm

0 comments:

Post a Comment

 
"Land of Photos" is a blog of Màrius Asensi Jordà. Powered by Blogger.