Eritrina/Erythite + Conicalcita/Conichalcite

Nom: Conicalcita
Fórmula: CaCu(AsO4)(OH)
 
Trobada a: Cerro Minado, Huercal, Overa, Almería, Espanya
 
Data de la foto: 4 d'abril 2012

Cristall més gran: 1mm

Nombre: 
Conicalcita
Fórmula:
 
CaCu(AsO4)(OH) 
Encontrada en:
Cerro Minado, Huercal, Overa, Almería, España
Data de la foto: 4 de abril del 2012

Cristal más grande: 1mm

Name: Conichalcite
Chemical Formul
CaCu(AsO4)(OH) 
Found in: 
Cerro Minado, Huercal, Overa, Almería, Spain
Photo date: 4th of April 2012

The biggest crystal: 1mm 


Nom: Eritrina
Fórmula: Co3(AsO4)2·8H2O

Trobada a: Cerro Minado, Huercal, Overa, Almería, Andalucía, Espanya
 
Data de la foto: 4 d'abril 2012

Zona més profunda: 3mm

Nombre: 
Eritrina
Fórmula:
 
Co3(AsO4)2·8H2O 
Encontrada en:
 Cerro Minado, Huercal, Overa, Almería, Andalucía, España
Data de la foto: 4 de abril del 2012

Zona más profunda: 3mm

Name: Erythrita
Chemical Formul
Co3(AsO4)2·8H2O 
Found in: 
Cerro Minado, Huercal, Overa, Almería, Andalucía, Spain
Photo date: 4th of April 2012

The deepest zone: 3mm 

0 comments:

Post a Comment

 
"Land of Photos" is a blog of Màrius Asensi Jordà. Powered by Blogger.